Müraciətlərə baxılma müddətləri | Azər Türk Bank | Your State Bank

Müraciətlərə baxılma müddətləri


Banka daxil olmuş istehlakçı müraciətləri 10 (on) iş günü ərzində cavablandırılır. Daxil olmuş müraciətlər üzrə əlavə araşdırma tələb olunarsa, müraciətlərin cavablandırılması 20 iş gününədək uzadıla bilər. Bu zaman, istehlakçıya araşdırmanın gecikmə səbəbləri, atılacaq növbəti addımlar və cavabın hazır olacağı son tarix aydın şəkildə izah olunur.

Currency Converter